За фестивала

Oрганизатор на “Балкански фестивал на изкуствата Карнобат 2017”,
14.07 – 16.07.2017 г. e Агенция „Прима”.

Фестивалът цели да срещне хората от община Карнобат с богата програма от културни събития, които да променят облика на града. Идеята е те да спомогнат за формирането на нов облик и за повишаване на привлекателността на общината чрез нови форми на традиционни изяви и да помогнат за създаването на „културна марка” на региона.

Програмната схема залага на синтез на изкуствата, поднесени на достъпен език и по интерактивен начин. Това ще промени позицията им от пасивни наблюдатели в активни участници. Водеща цел на събитието е да провокира творческо мислене и изразяване чрез средствата на изкуствата сред широката аудитория, която обикновено не участва в културния живот на града.
 

Общи условия за участие:

Участието в „Балкански фестивал на изкуствата Карнобат 2016”, 22-24.07.2017 г.. е доброволно. В него могат да се изявят професионални и самодейни фолклорни ансамбли и групи от България и чужбина, местни училищни групи и състави поп-рок изпълнители и групи, изпълнители на съвременни танци от България и от чужбина, автори на съвременно изкуство – жонгльори; въртене на пой, кегли, топки; скейт бординг, ролери, хора на кокили и др. В програмата на фестивала ще бъдат организирани и „Часове по майстория”, в които могат да се включват занаятчии и майстори, които изработват предмети от бита на балканските етноси, дърворезба, керамика, тепане на вълна, тъкачество, плетива, бисеро-плетене, бижута и др.